top of page

Privacyverklaring

Terms_NL_privacy

Introductie

 

Bij bestellingen die via onze online winkels worden geplaatst, verzamelen wij bepaalde gegevens. Op deze pagina vindt u meer informatie over ons privacybeleid.

 

Contactgegevens

EDC Retail B.V.

EDC Wholesale B.V. / ONE-DC B.V.

Phoenixweg 6

9641 KS Veendam

Nederland

+ 31 (0)598 690 453

info@edc.nl

https://www.edc.nl/

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft EDC enkele gegevens van je nodig. We vragen je deze gegevens in te vullen omdat dit voor ons noodzakelijk is om de bestelling goed af te kunnen handelen, dit is zonder je gegevens niet mogelijk. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, worden de volgende gegevens verzameld:

Identiteitsgegevens 

Dit zijn gegevens die je zelf invult tijdens het bestel- of registratieproces:

 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Land

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je e-mailadres is daarbij nodig om de orderbevestiging te verzenden, zodat je altijd in bezit bent van een bewijs van je bestelling. Verder wordt het e-mailadres gebruikt om met je te kunnen communiceren over je bestelling. Je e-mailadres wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

Terms_NL_cookies

Betalingsgegevens 

Wanneer je op rekening wilt betalen (na ontvangst van je bestelling), worden je gegevens getoetst en geregistreerd bij AfterPay B.V. te Barendrecht. AfterPay neemt de vorderingen op betalen op rekening van EDC over. AfterPay besluit vervolgens op basis van deze informatie of je voor deze betaalwijze in aanmerking komt.

 

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (MasterCard, VISA, Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

 

Verkeersgegevens 

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres *, het installeren van een cookie *, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

 

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.

 

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

 

** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie om de door jou bestelde producten te koppelen aan je computer (op deze manier wordt je winkelmandje alleen voor jou zichtbaar). Om te kijken welke cookies precies worden geplaatst op onze website, kun je kijken op onze cookiepagina.

 

Doelen en gegevensverwerking

 

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) EDC je gegevens verzamelt. EDC heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

 

EDC verwerkt identiteitsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals:

- het verwerken van je bestelling

- de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres

 

EDC verwerkt betalingsgegevens voor administratieve doeleinden, namelijk:

de betaling van je bestelling

 

Verkeersgegevens verwerkt EDC voor communicatieve doeleinden, zoals:

het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

Doorlinken via onze website

 

De website van EDC kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van EDC vallen. EDC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van EDC met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Beveiligde pagina's

 

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

 

Periode van opslag

 

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die je invult op. De gegevens worden opgeslagen gedurende de periode dat je een account bij ons hebt.

 

Herkomst van gegevens

 

De gegevens die EDC verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die door de bezoeker zelf worden verstrekt via het bestelformulier.

 

Verstrekking van gegevens

 

EDC is onderdeel van de EDC groep. Je gegevens kunnen door ons gedeeld worden binnen de verschillende BV’s van EDC. Dit doen we als dit voor een zo soepel mogelijke afhandeling van je bestelling nodig is. 

 

EDC verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

 

Betaalproviders: voor het verwerken van betalingsverkeer verstrekken wij je gegevens, afhankelijk van de betaalmethode, aan AfterPay N.V., PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie of DocData N.V..

Transporteurs: om je pakket te verzenden dragen wij je adresgegevens over aan de transporteur van jouw pakket: PostNL, BPost, FedEx, DHL of UPS.

Data-analyse: om onze website continu te kunnen verbeteren, kunnen wij gegevens doorgeven aan partijen waarmee wij data-analyse uitvoeren (o.a. Google Analytics).

Sales tracking: om bepaalde partijen beloningen uit te keren voor het aanbrengen van transacties, verstrekken wij ook in sommige gevallen gegevens aan marketingkanalen (o.a. Beslist.nl, Google AdWords).

Hiernaast verstrekt EDC je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacypolicy omschreven doelen gebruikt.

 

Rechten van bezoekers en onze cliënten

 

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze afdeling E-commerce te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen of aan de hand van welke criteria dit gebeurt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

 

Als duidelijk is dat wij persoonsgegevens van je verwerken en welke gegevens dit zijn heb je een aantal mogelijkheden, die hieronder worden genoemd.

 

Als de gegevens feitelijk onjuist, onnodig of onvolledig blijken te zijn, kun je bij ons een verzoek tot rectificatie indienen; wij zullen je gegevens dan zo snel mogelijk verbeteren, aanvullen of afschermen.

 

Daarnaast mag je een verzoek tot gegevenswissing indienen. Wij checken vervolgens of jouw gegevens inderdaad gewist moeten worden. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Blijkt dat je hier recht op hebt, dan wissen we zo snel mogelijk je gegevens.

 

Ook kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Dit betekent dat je persoonsgegevens tijdelijk slechts opgeslagen worden, en niet verder worden verwerkt. Je kunt zo’n verzoek bijvoorbeeld doen als je meent dat wij onjuiste persoonsgegevens van je verwerken, of je niet wil dat je gegevens gewist worden. Wij checken vervolgens of je recht hebt op beperking van de verwerking. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Als de eventuele beperking van persoonsgegevens later weer door ons wordt opgeheven, krijg je hier altijd bericht van. 

 

Alle bovenstaande verzoeken kun je indienen door je te richten tot onze afdeling E-commerce.

 

Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

 

Als je klachten hebt  over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Ben je na contact met ons nog niet tevreden? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geheimhouding

 

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

 

Beveiliging

 

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft EDC verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

 

Tot slot

 

Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

 

EDC kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

Terms_NL_affiliates

Algemene voorwaarden voor het Custom Shop-programma

 

Op het Affiliates-programma zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden Custom Shop-programma

Onderstaand treft u de Voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het Programma van EDC Affiliates B.V.. Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Teneinde van het Programma gebruik te maken, dient u de Voorwaarden te aanvaarden. Wanneer u op de knop "Aanmelden" klikt op de registratiepagina, aanvaardt u deze Voorwaarden.

Het is niet toegestaan van het Programma gebruik te maken indien u de bepalingen van deze Voorwaarden niet aanvaardt. Indien u akkoord gaat met de Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde in deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten en die door of in naam van EDC Affiliates B.V. worden uitgevoerd met Custom. Voor eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.

Artikel 1 - Definities

Wanneer de onderstaande termen in deze Voorwaarden met hoofdletter worden gebruikt, hebben zij zowel in enkelvoud als meervoud de volgende betekenis:

 1. EDC Affiliates B.V.: De besloten vennootschap EDC Affiliates B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 69630852.

 2. Custom: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die deze voorwaarden heeft aanvaard en door EDC Affiliates B.V. is geaccepteerd om deel te nemen aan het Programma.

 3. Sale: Een aankoop, die uitgevoerd wordt op één van de aangesloten Custom Shops.

 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 5. Programma: Het Custom Shop-programma dat eigendom is van EDC Affiliates B.V. en waarbij Custom zich aansluit.

 6. Backoffice: Het controlepaneel van het Programma van EDC Affiliates B.V. te vinden op de door EDC Affiliates B.V. aangeleverde links, thans:
  - https://customadmin.edc.nl/

 7. Overeenkomst: De overeenkomst tussen EDC Affiliates B.V. en Custom die ter zake van het Programma tot stand komt.

 8. Custom Shop: Een webshop beheerd door EDC Affiliates B.V., die door Custom kan worden gebruikt en tot op zekere hoogte aangepast voor het genereren van Sales.

 9. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die gelden tussen EDC Affiliates B.V. en Custom.

 

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie

 1. Ieder natuurlijke- of rechtspersoon kan zich aanmelden als Custom. Indien Custom een natuurlijk persoon is, moet hij minimaal 18 jaar oud zijn. Indien Custom de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op het Programma van EDC Affiliates B.V.. Inschrijving van een Custom jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming zal nietig dan wel vernietigbaar zijn.

 2. Aanmelding als Custom houdt in dat Custom de Voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren. Om als Custom deel te kunnen nemen aan het Programma van EDC Affiliates B.V. dient Custom:
  - Te bevestigen dat wordt gehandeld vanuit beroep of bedrijf en te verklaren geen Consument te zijn
  - Het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen
  - te bevestigen dat de Voorwaarden worden aanvaard
  - te bevestigen dat de bewerkersovereenkomst die EDC Affiliates B.V. aan Custom voorlegt wordt aanvaard
  - te bevestigen dat de privacypolicy die EDC Affiliates B.V. aan Custom aanreikt te allen tijde op de door EDC Affiliates B.V. aangegeven wijze wordt gehanteerd op de Custom Shop.
  - Te bevestigen dat de algemene voorwaarden die EDC Affiliates B.V. aan Custom aanreikt te allen tijde worden op de door EDC Affiliates B.V. aangegeven wijze worden gehanteerd op de Custom Shop.
  - te zijn geaccepteerd door EDC Affiliates B.V.

 3. Acceptatie als Custom door EDC Affiliates B.V. vindt plaats door een bevestigingsmail aan Custom.

 4. EDC Affiliates B.V. is gerechtigd Custom te weigeren zonder opgave van redenen.

 5. Custom garandeert dat de informatie die aan EDC Affiliates B.V. over zichzelf en zijn website wordt verstrekt, correct en volledig is en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten.

 6. Custom moet EDC Affiliates B.V. onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie, door de informatie die in de Backoffice over hem wordt verstrekt bij te werken. Indien Custom een rechtspersoon is, moet ook het btw-nummer en KvK-nummer van Custom worden meegedeeld aan EDC Affiliates B.V. Indien Custom een natuurlijk persoon is, dient Custom zijn/haar BSN-nummer te verstrekken aan EDC Affiliates B.V..

 7. Custom verklaart het bij EDC Affiliates B.V. opgegeven e-mailadres (bijvoorbeeld bij het sluiten van de Overeenkomst) juist is en onder uitsluitende controle van Custom staat. Bovendien verklaart Custom de informatie rondom de Overeenkomst op dit betreffende e-mailadres te willen ontvangen. De e-mail van EDC Affiliates B.V. wordt door Custom geacht te zijn ontvangen op het moment dat deze de server van Custom heeft bereikt. Custom is zelf verantwoordelijk voor de configuratie van deze (mail)server, inclusief maar niet beperkt tot de spamfilter dan wel de autorisaties van de e-mailaccounts.

 

Artikel 3 – Gebruik Custom Shop

 1. Het is Custom toegestaan om zijn website van links te voorzien naar Custom Shops, die bij EDC Affiliates B.V. zijn geregistreerd. Linken naar andere websites is niet toegestaan.

 2. Custom zal de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van EDC Affiliates B.V. en derden respecteren.

 3. Custom zal de door EDC Affiliates B.V. aangeleverde content in het kader van het Programma slechts gebruiken ten behoeve van het Programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen, behoudens het aanpassen van de beschrijving bij producten op de Custom Shop voor Search Engine Optimization (SEO) doeleinden.

 4. Custom is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die Custom door EDC Affiliates B.V. worden gegeven, zoals het onmiddellijk verwijderen van door Custom gegenereerde content op de Custom Shop.

 5. Het is Custom niet toegestaan de Custom Shop te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, of de Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: 

  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden

  • Misleiding van derden

  • Misbruik maken van de teksten, het logo of informatie van EDC Affiliates B.V.

  • Het direct aanbieden van vergoedingen aan Consumenten voor het aangaan van Sales op Custom Shop (zonder uitdrukkelijke goedkeuring van EDC Affiliates B.V.).

  • Het versturen van mailings onder het domein van de Custom Shop waarvoor geen opt-in is verleend door de ontvanger.

 6. Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van Custom Shop: 

  • Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst

  • Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van EDC Affiliates B.V.
   - Auteursrechten, merkrechten of andere rechten van EDC Affiliates B.V. of enige derde schendt
   - Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.
   - Oproept tot geweld of haat zaait.
   - Een uitdrukkelijk pornografisch karakter heeft. (Nette erotiek is toegestaan).

 7. Custom zal bij het gebruik van Custom Shop nimmer handelen in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of de Voorwaarden.

 8. Niets in de Overeenkomst creëert of wordt geacht een partnership of betrekking van werkgever tot werknemer te creëren tussen EDC Affiliates B.V. en Custom.

 9. EDC Affiliates B.V. is gerechtigd de Custom Shop tijdelijk offline te halen indien Custom inbreuk maakt op één van de bepalingen uit dit artikel. Dit laat de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 8 onverlet.

 

Artikel 4 - Beloning

 1. Custom kan aanspraak maken op een commissie indien: 

  • EDC Affiliates B.V. een Sale heeft geregistreerd op één van Custom shops van Custom.

  • Indien deze Sale daadwerkelijk door Consument is betaald.

 2. Indien een commissie reeds is uitbetaald aan Custom, en de Consument daarna een betaling storneert, is Custom verplicht de commissie binnen vijf werkdagen terug te storten naar EDC Affiliates B.V.

 3. Indien de Consument het product retourneert en/of de Sale annuleert kan Custom geen aanspraak maken op de betreffende commissie. Custom ontvangt in dat geval geen commissie.

 4. De commissie wordt berekend over het verkoopbedrag excl. btw en excl. verzendkosten. Verder brengt EDC Affiliates B.V. transactie- en handelingskosten in rekening, afhankelijk van de door Consument gebruikte betaal- en verzendmethoden. De lijst van deze kosten is te raadplegen in de Backoffice.

 5. De hoogte van de commissie is afhankelijk van welk product door Consument besteld wordt. Over het grootste deel van het assortiment wordt 30% commissie uitbetaald. Voor producten van enkele merken geldt een verlaagde commissie van 15%. De lijst van deze merken is terug te vinden in de Backoffice.

 6. De commissie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is exclusief btw en/of andere aanvullende kosten. Indien Custom in bezit is van een geldig Nederlands btw-nummer, zal EDC Affiliates B.V. 21% btw uitbetalen over de commissie.

 7. De registratie van Sales wordt weergegeven in de Backoffice. Tot 35 dagen na afloop van de desbetreffende maand waarin de Sales gegenereerd zijn, zijn de genoemde commissies nog niet definitief. 35 dagen na afloop van iedere maand, wordt de definitieve commissie kenbaar gemaakt door EDC Affiliates B.V. aan Custom.

 8. Indien de te ontvangen commissie (excl. btw) hoger is dan het minimum uitbetalingsbedrag van 50 euro, zal automatisch een factuur gegenereerd worden door EDC Affiliates B.V.. Deze zal Custom t.z.t. kunnen terugvinden in de Backoffice.

 9. Indien de te ontvangen commissie lager is dan het minimum uitbetalingsbedrag van 50 euro, zal deze commissie meegenomen worden naar de volgende periode, tot de som van alle openstaande commissies hoger is 50 euro.

 10. De betaling van de commissie zal plaatsvinden op het IBAN-nummer dat Custom heeft aangegeven in de Backoffice.

 11. Indien de betaling op (bank)rekeningen van Custom buiten Nederland dienen worden te verricht, zullen eventuele bankkosten voor betalingen buiten Nederland worden ingehouden op de betaling.

 12. EDC Affiliates B.V. is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan Custom verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat EDC Affiliates B.V. uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Custom.

 13. Custom is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door EDC Affiliates B.V. aan hem worden gedaan.

 14. Custom heeft de mogelijkheid om zelf kortingscodes aan te maken in de Backoffice. Het bedrag dat Custom aan korting weggeeft aan Consument wordt van de commissie afgetrokken. EDC Affiliates B.V. heeft tevens het recht om zelf kortingscodes te genereren voor bijv. "OP = OP"-acties. Ook deze zullen worden verrekend met de commissie.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. Custom is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen gegenereerde content op Custom shop. Onder eigen genereerde content wordt uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend verstaan: 

  • Het gebruik van andere productfoto’s/omschrijvingen op Custom Shop dan aangeleverd door EDC Affiliates B.V.

  • Het wijzigen, aanvullen of verwijderen van tekst op de Custom Shop zoals die is aangeleverd door EDC Affiliates B.V. 

 2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van EDC Affiliates B.V. is EDC Affiliates B.V. niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van Custom in verband met deelname aan het Programma, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de website, en technische storingen.

 3. Custom staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de (fiscale) wetgeving en vrijwaart EDC Affiliates B.V. ter zake van alle aanspraken dienaangaande.

 4. EDC Affiliates B.V. kan de prestaties van het Programma van EDC Affiliates B.V. niet garanderen noch waarborgen.

 5. EDC Affiliates B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de implementatie van de links op Custom Shop of in de mailings van Custom of voor de functie van die links.

 6. Custom zal te allen tijde EDC Affiliates B.V. vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloosstellen voor alle kosten, schades, boetes en rentes die voor EDC Affiliates B.V. kunnen ontstaan als een gevolg van claims van derde partijen (waaronder toezichthouders zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens) tegen EDC Affiliates B.V. met betrekking tot incidenten, acties , handelen of nalaten door Custom. Hier vallen uitdrukkelijk ook claims onder naar aanleiding van door Custom zelf gegeneerde content op Custom Shop waarmee inbreuk is gemaakt op enig recht van derden. De voornoemde kosten, schades, boetes en rentes zijn door EDC Affiliates B.V. direct opeisbaar bij Custom.

 7. EDC Affiliates B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het Programma, onderbrekingen in de toegang tot het Programma, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor het Programma van EDC Affiliates B.V. of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan het Programma, de programmatuur van Custom en/of de website van Custom.

 8. Het is Custom niet toegestaan een Custom Shop te richten op een ander land dan Nederland of België. Elke vorm van schade die EDC Affiliates B.V. lijdt door het in strijd handelen met deze bepaling door Custom, zal verhaald worden op Custom.

 

Artikel 6 – Intellectueel Eigendom

 1. Het auteursrecht (copyright) en ander intellectueel eigendom (inclusief de daarbij behorende rechten) aangaande rapporten, voorstellen en andere producten en/of diensten en/of documenten die ten gunste van Custom zijn geproduceerd, zal te allen tijde bij EDC Affiliates B.V. of door EDC Affiliates B.V. ingeschakelde derde partijen (blijven) liggen. Alleen met de expliciete, schriftelijke toestemming van EDC Affiliates B.V. heeft Custom het recht de hierboven genoemde producten en/of diensten en/of documenten te reproduceren of publiceren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren bij overhandiging door EDC Affiliates B.V. aan Custom.

 2. Het is Custom niet toegestaan de bedoelde items in lid 1 van dit artikel of de daarin beschreven informatie en knowhow te openbaren of te overhandigen aan derden, tenzij EDC Affiliates B.V. hier vooraf specifiek en schriftelijk toestemming voor heeft verstrekt aan Custom.

 3. Het is Custom niet toegestaan enig kenmerk inzake auteursrecht, handelsmerk, merknaam of ander intellectuele of industriële eigendomsrechten van de software, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief enig kenmerk inzake de vertrouwelijke aard van de software en de betreffende verplichting tot geheimhouding.

 4. Custom garandeert dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Custom zal EDC Affiliates B.V. vrijwaren van enige en alle consequenties, financieel of anderszins, die mogelijk het resultaat zijn van het kopiëren of reproduceren van enig zulk materiaal door Custom.

 5. EDC Affiliates B.V. bezit alle auteursrechten, handelsmerken, rechten van intellectuele eigendom, knowhow of alle andere rechten die verbonden zijn met het Programma of met de programmatuur die nodig is voor het Programma. Custom verkrijgt krachtens deze Overeenkomst geen enkel recht of vergunning.

 6. Bij elke afzonderlijke overtreding van de Voorwaarden zoals omschreven in lid 1, 2 en 3 van dit artikel, is Custom een bedrag van € 50.000 verschuldigd aan EDC Affiliates B.V. zonder dat daarvoor mededeling van het verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat daarbij enige schade wordt toegebracht aan enige en alle andere rechten van EDC Affiliates B.V. inzake nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

 

Artikel 7 - Geheimhouding

 1. Voorafgaand aan, gedurende en na afronding van de Overeenkomst, zal Custom vereist zijn zich te onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie te voorzien met betrekking tot de door EDC Affiliates B.V. gebruikte methoden en/of aangeleverde (financiële) gegevens met betrekking tot het Programma, allen in de breedste zin des woords.

 2. Indien Custom op enige wijze in overtreding is op de Voorwaarden gesteld in dit artikel, dan is Custom een bedrag van € 50.000,- verschuldigd aan EDC Affiliates B.V. voor elke overtreding, zonder dat hier berichtgeving van verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat dit enige schade toebrengt aan alle andere rechten van EDC Affiliates B.V. met in achtneming van nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

 

Artikel 8 - Beëindiging

 1. EDC Affiliates B.V. is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Custom zal in dergelijke gevallen EDC Affiliates B.V. kwijtschelden van enige claims door derde partijen en zal zich weerhouden van het claimen van enige vorm van compensatie van EDC Affiliates B.V..

 2. Zonder enige uitleg verschuldigd te zijn, is EDC Affiliates B.V. ertoe gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  - Custom Shop naar oordeel van EDC Affiliates B.V. in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn, dan wel de eer en goede naam van EDC Affiliates B.V. zou kunnen beschadigen.
  - Custom in het kader van het Programma onrechtmatig handelt jegens EDC Affiliates B.V. en/of derden
  - Custom tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel dat Custom op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt of indien Custom op enige andere manier één van de bepalingen van deze Overeenkomst overtreedt.
  - Custom de artikelen 6 of 7 van de Voorwaarden overtreedt.

 3. Indien Custom de DNS-records van de gekozen domeinnaam niet meer laat verwijzen naar het door EDC Affiliates B.V. opgegeven IP-adres, ziet EDC Affiliates B.V. dit als beëindiging van de overeenkomst door Custom.

 4. Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd: 
  - wordt de toegang tot het Programma door EDC Affiliates B.V. stopgezet.
  - kan Custom geen aanspraak (meer) maken op commissie.
  - wordt de openstaande commissie niet uitbetaald aan Custom indien deze minder is dan het minimale uitbetalingsbedrag van 50 euro.
  - is Custom niet langer gerechtigd om de naam of enig ander recht toebehorend aan EDC Affiliates B.V. te gebruiken.

 5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien het Programma om welke reden dan ook is stopgezet.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen en toepasselijk recht

 1. EDC Affiliates B.V. is te allen tijde gerechtigd om de Voorwaarden te veranderen. Custom zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Voorwaarden voor Custom niet acceptabel zijn, is Custom gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien Custom niet binnen 14 dagen tot beëindiging van de Overeenkomst overgaat, wordt Custom geacht de gewijzigde Voorwaarden te hebben aanvaard.

 2. Op de Voorwaarden en elke andere overeenkomst tussen EDC Affiliates B.V. en Custom is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 3. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen EDC Affiliates B.V. en Custom mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de Overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter beslecht worden indien partijen hier onderling niet uitkomen.

 4. Alle geschillen worden gebracht voor de ter zake competente rechter in het arrondissement waar EDC Affiliates B.V. kantoor houdt en/of statutair is gevestigd, tenzij EDC v B.V. als eiser ervoor kiest de desbetreffende aangelegenheid te laten beslissen door een bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Custom gevestigd is.

 5. Indien enige bepaling van de Overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 6. In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit de Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

bottom of page